Dat is niet slechts een taak voor het bestuur, hoewel die wel het voortouw neemt, maar dat betekent dat elk betrokken lid, bestuurder of niet, zijn eigen inbreng kwijt kan. Op de komende AV in Middelburg wordt daar nog eens op gewezen.
In september op dezelfde dag maar voorafgaand aan de Nationale Vaardigheidsproeven wordt een speciale bijeenkomst gehouden. Geïnteresseerden kunnen dan – voor ze dat niet eerder schriftelijk hebben gedaan bij het bureau in Zeist – hun ideeën spuien.
Een belangrijk item vindt het bestuur is het meer gebruik maken van de sociale media (twitter, Facebook en aanverwanten) om de jeugd erbij te betrekken maar ook meer aan naamsbekendheid (“PR”) te doen.
We zijn naar mijn mening als KNV EHBO, maar ook als EHBO-ers in het algemeen, te bescheiden. We vinden het heel gewoon dat en wat we doen. Maar dat is het steeds minder. Meer zelfbewustzijn in plaats van (te) bescheiden zijn en dat ook op veel manieren uitstralen. Dat is ons streven.
Graag ziet het bestuur uw ideeën, rijp of groen, tegemoet. Dit alles met als doel een bloeiende vereniging en onze maatschappelijke taak “De KNV EHBO leert helpen” van een slogan om te zetten in de praktijk van alledag.

Bart van Walderveen