dr. C.B. Tilanus jr onderscheidingen sinds 1943

Op deze pagina vind je meer informatie over de geschiedenis van de dr. C.B. Tilanus jr. onderscheidingen van de KNV EHBO. Meer informatie over de huidige onderscheidingen en lustrumtekens van de KNV EHBO, vind je op deze pagina.

Instelling onderscheidingen
Na het overlijden van de Heer Prof. Dr. Christiaan Bernard Tilanus op 25 mei 1942 werd bekend dat in zijn testament het volgende legaat voorkomt:

“Ik legateer, vrij van successierechten, aan de Nederlandsche Vereeniging Eerste Hulp bij Ongelukken, gevestigd te Amsterdam, een som van f 10.000,- , onder bepaling dat jaarlijks één gouden en een of meer zilveren en bronzen medailles voor wedstrijden, of anderszins (dit geheel ter beoordeling van het Hoofdbestuur) worden uitgeloofd, waarvan de toekenning naar de voorschriften van het Hoofdbestuur zal geschieden. Voor deze medailles, die den naam “C.B. Tilanus Jr. medaille”  zullen dragen, moet een stempel gesneden worden met mijn borstbeeld of kop met randschrift op de voorzijde, terwijl op de achterzijde een toepasselijk opschrift dient te worden geplaatst; de medaille zal een middellijn van minstens 30 millimeter moeten hebben.”

1942
In de vrgadering van het Hoofdbestuur van 3 October 1942 werd het eerste reglement voor toekenning van de     dr C. B. Tilanus jr. medailles vastgesteld. Vanaf 1943 bestonden er 3 medailles met de beeltenis van Dr C. B. Tilanus Jr.

Deze medailles werden jaarlijks toegekend aan:

  • Personen of Instellingen, die zich bijzonder verdienstelijk maakten tegenover de Vereeniging, of die op bijzondere wijze het doel der Vereeniging hebben helpen bevorderen.
  • Personen (niet zijnde medicus, verpleger of verpleegster) die uitgemunt hebben op het gebied der praktijk van de E.H.B.O.
  • Winnaars van wedstrijden In E.H.B.O.

Toekenning van medailles kon slechts geschieden door het Hoofdbestuur op voordracht van het Dagelijks Bestuur, dat deze voordracht zal motiveren door vermelding van de bijzondere verdiensten of-prestaties.

1950
Voor leden, die een jubileum vieren als minstens 25 jaar actief E.H.B.O.-er is de mogelijkheid geopend in aanmerking te komen voor een kleine draaqpenning met de beeltenis van Dr C. B. Tilanus Jr. gegraveerd met de cijfers 25, 40 of 50. Verzoeken om toekenning dienen door de afdelingsbesturen te worden gericht tot het districtsbestuur.

2000

2006
In het kader van de statutenwijziging van 2006 is de regeling uit 2000 opnieuw herzien op 16 december 2006.

Bronzen draagpenning

  • Winnende team Nationale Vaardigheidsproeven

Bronzen medaille (leden en niet-leden)

  • Zeer bijzondere verdiensten van lokale en/of regionale betekenis voor de EHBO in het algemeen of de vereniging in het bijzonder (bijv. Arts-docent geeft al 10 jaar les, maar is geen lid van de vereniging)
  • 12½ jaar actief EHBO’er

Grote bronzen medaille

  • Organisaties, instellingen en bedrijven met zeer bijzondere verdiensten van lokale en/of regionale betekenis voor de EHBO in het algemeen of de KNV in het bijzonder

Zilveren draagpenning (leden)

– 25 jaar actief EHBO’er
+ tenminste de laatste 3 jaar lid van de vereniging
+ aanwijsbare activiteiten en/of verdiensten voor de EHBO in het algemeen of de KNV in het bijzonder

Zilveren medaille (leden)
– 25 jaar actief EHBO’er
+ tenminste de laatste 3 jaar lid van de vereniging
+ tenminste 10 jaar bestuurslid en/of arts-docent /kaderinstructeur / Lotusslachtoffer
Of
– 40 jaar actief EHBO’er
+ tenminste de laatste 3 jaar lid van de vereniging
+ aanwijsbare activiteiten en/of verdiensten voor de EHBO in het algemeen of de KNV in het bijzonder

Grote zilveren medaille (leden)
– 40 jaar actief EHBO’er
+ tenminste de laatste 3 jaar lid van de vereniging
+ tenminste 20 jaar bestuurslid en/of artsdocent /kaderinstructeur / Lotusslachtoffer
Of
– 50 jaar actief EHBO’er
+ tenminste de laatste 3 jaar lid van de vereniging
+ aanwijsbare activiteiten en/of verdiensten voor de EHBO in het algemeen of de KNV in het bijzonder

Gouden medaille (leden)
– Zeer bijzondere verdiensten van landelijke betekenis voor de EHBO in het algemeen of de KNV in het bijzonder

Grote gouden medaille
Organisaties, instellingen en bedrijven met zeer bijzondere verdiensten van landelijke betekenis voor de EHBO in het algemeen of de KNV in het bijzonder (wordt zo mogelijk eenmaal per jaar uitgereikt tijdens de Algemene Vergadering)

Oorkonde
Personen, organisaties en instellingen met bijzondere verdiensten van landelijke, regionale of lokale betekenis voor de EHBO in het algemeen of de KNV in het bijzonder