dr. C.B. Tilanus jr onderscheidingen voor bestuursleden

Op deze pagina vind je meer informatie over de onderscheidingen van de KNV EHBO voor leden die actief hebben deelgenomen aan het bestuur. Meer informatie over de onderscheidingen en lustrumtekens van de KNV EHBO, vind je op deze pagina.

Criteria

De criteria voor de onderscheidingen zijn eensluidend vastgesteld. Er zijn objectieve criteria waaraan een vrijwilliger moet voldoen. Daarbij is er rekening gehouden met de grote behoefte vanuit de vereniging dat vrijwilligers die alleen op lokaal niveau actief zijn meermaals moeten kunnen worden onderscheiden.
Het landelijk bestuur heeft daarnaast de mogelijkheid om bij (zeer) bijzondere verdienste af te wijken van de bestaande criteria. Deze mogelijkheid is opgenomen in de procedure, omdat er nooit voorzien kan worden wat er in de toekomst nog gaat gebeuren.

Blauw-geel onderscheiding
De vrijwilliger is gedurende minimaal zeven jaar actief geweest als bestuurslid van een plaatselijke afdeling van de KNV EHBO.
De vrijwilliger heeft in zijn functioneren zorg gedragen voor borging van de continuïteit van de organisatieonderdelen waarbij hij/zij betrokken was.

 

Gouden onderscheiding
De vrijwilliger is gedurende minimaal zeven jaar actief geweest als landelijk bestuurslid van de KNV EHBO.
De vrijwilliger heeft in zijn functioneren zorg gedragen voor borging van de continuïteit van de organisatieonderdelen waarbij hij/zij betrokken was.