Na het weekend zet, volgens het KNMI, de dooi in. De liefhebbers hopen daarna op een nieuwe koudegolf. Met het dalen van de temperatuur stijgt de schaatskoorts. Maar sneeuw- en ijspret is niet altijd pret. Schaatsen is een gevaarlijke sport en gewoon lopen over straat kan onverwacht avontuurlijk zijn met onder de sneeuw verborgen plekken ijs. Een verkeerde stap, een net iets hoger ingeschat bruggetje, die ander die onderuit gaat met schaatsen. Zomaar voorbeelden van ongelukken die botbreuken, hersenschuddingen of (diepe) snijwonden tot gevolg hebben. De volle wachtkamers van de spoedeisende hulp van menig ziekenhuis spreken boekdelen.

Als hulpverlener laten wij in deze tijd onze diversiteit zien. Als u en ik over straat lopen, kan zomaar onze kennis en kunde nodig zijn voor die mevrouw die gevallen is, dat kind dat te lang buiten heeft gespeeld en het koud heeft of die ene schaatser die net zo hard viel. Maar ook in georganiseerd verband zijn we aanwezig. Menig schaatsvereniging heeft contacten met de plaatselijke EHBO voor het bezetten van de hulpposten bij de ijsbaan of toertocht.

En met de organisatie van de Tocht der Tochten hebben wij een speciale band. In 2010 mocht ik de heer Wieling, u na de afgelopen dagen vast bekend, de grote gouden dr. C.B. Tilanusmedaille overhandigen om de jarenlange samenwerking te benadrukken. De samenwerking tussen Koninklijke Vereniging Friesche Elfstede en de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, verloopt al jarenlang uitstekend; iedere jaar weer, of de tocht doorgaat of niet, komen de draaiboeken uit de kast, worden materialen aangevuld, de circa 60 EHBO-posten gecontroleerd, mensen geïnformeerd.

Dokter Zijlstra, drager van de Bronzen  C.B. Tilanus jr. medaille, gaf in 2010 een indrukwekkende presentatie over de laatste drie gehouden Elf Stedentochten. Prachtig beeldmateriaal, maar ook veel cijfers, met name natuurlijk over het aantal letsels, het soort letsels, het aantal behandelingen, het aantal ambulanceritten, hoeveel bevriezingen, hoeveel opnames in het ziekenhuis. Hij benadrukt de belangrijke rol van de Eerste Hulp tijdens de ritten en sloot zijn presentatie af met de woorden: “zonder EHBO geen Elfstedentocht en dus géén kruisje”.

Mij heeft het eens te meer duidelijk gemaakt dat in alle seizoenen, op alle plaatsen onze hulpverleners een rol hebben. Zorgt u wel voor goede kleding? Want ook hier geldt de eerste regel van EHBO: “Let op eigen veiligheid”. Maar daarover meer in ons nieuwe magazine, dat u deze maand ontvangt.