Na bijna 14 jaar stop ik als voorzitter van de KNV EHBO. Een lange periode waarin veel is gebeurd. Met mijn weblog heb ik u geprobeerd EHBO-nieuwtjes te brengen, soms meer een beschouwing te geven op actuele ontwikkelingen. Op die ontwikkelingen (de Veldnorm Evenementenzorg) ben ik in mijn laatste jaarrede ingegaan. Die kunt u op uw gemak op onze website teruglezen.

Eén van de zaken die ik als een vooruitgang beschouw zijn de betere contacten met de afdelingen en onze leden onder meer via de nieuwsbrieven. Inmiddels nog regelmatiger en meer compact van inhoud. Ze voorzien in een grote behoefte zo is mij gebleken. Een van de grote voordelen is dat het onze vereniging met al zijn districten en afdelingen meer tot een eenheid brengt. En veel sneller dan via een papieren blad. En dat past in een van onze uitgangspunten: samen één vereniging!

Maar ook het als bestuur het land ingaan om de afdelingen per district te ontmoeten. Dat draagt ook meer aan het verenigingsgevoel. En voedt het bestuur met informatie om knelpunten aan te pakken.

Het actualiseren van de afdelingsstatuten beschouw ik als een stap vooruit. Het ratjetoe van statuten, oud en minder oud, wordt meer uniform en in juridisch opzicht steviger. Doet u als afdeling mee in uw eigen belang en voor u als bestuurder. Laat deze mogelijkheid niet schieten.

Dit is mijn laatste weblog. Uiteraard blijven de andere blogschrijvers actief om u nieuwtjes aan te reiken.

Wellicht komen we elkaar nog eens tegen in de wereld van de EHBO. Tot dan: het allerbeste!

Bart van Walderveen