Het bestuur spant zich in om het bestaan van onze vereniging, wat wij doen en voor de samenleving betekenen onder de aandacht van het publiek te brengen. Dit is nodig om mensen te attenderen op de mogelijkheid, beter gezegd op de noodzaak, om een EHBO-diploma te halen. Maar ook om daarmee nieuwe leden te werven die zich actief inzetten bij evenementen.

Op 8 augustus jl. hebben wij filmopnamen gemaakt in ons verenigingsgebouw in Zeist. De opnamen zijn inmiddels twee keer uitgezonden via RTL Lifestyle Experience. Inmiddels hebben wij het beeldmateriaal ter beschikking gesteld gekregen. Daarmee kunnen wij landelijk maar vooral ook plaatselijk dit materiaal gebruiken in PR-campagnes.

Via onderstaande link https://youtu.be/amglv3llQgM kunt u dit filmpje zien en daarnaar verwijzen in het kader van het werven van nieuwe cursisten. Ook kunt dit gebruiken als ondersteuning ingeval u in gesprek bent of raakt met de wethouder over subsidies. Wellicht een teleurstelling: u ziet mijzelf niet, onze actieve leden en docenten spelen de hoofdrol. En terecht. Uiteraard hebben wij ons uiterste best gedaan om de medische handelingen op de juiste wijze te verrichten. Maar test uzelf of dat is gelukt.

Bart van Walderveen