Het jaar 2013 is afgesloten; een nieuw jaar aangetreden.

Mag ik u vanaf deze plaats de beste wensen voor het nieuwe jaar overbrengen. In het bijzonder wens ik u een goede gezondheid, alle omstandigheden in aanmerking genomen, toe.
Veel van wat u en ik willen staat of valt met onze gezondheid. Als EHBO-ers doen we onze uiterste best om de gezondheid van een door een ongeval getroffen medemens te ondersteunen. Dat is onze blijvende taak waarvoor zovelen van u zich inzetten. Ook in dit nieuwe jaar.

In het jaar 2014 gaan we veel aandacht besteden aan het feit dat we als landelijke vereniging 120 jaar bestaan, waarvan de laatste 60 jaar als Koninklijke. De eerste voorbereidende stappen zijn al gezet.
Let u goed op de (elektronische) post die uw afdeling en u krijgt. En mocht u nog ideeën om onze verjaardag te vieren dan zijn die van harte welkom. Stuurt u die naar het bureau in Zeist dan bereiken uw ideeën gegarandeerd het bestuur.

Bart van Walderveen