Als het goed is heeft uw afdeling een extra Nieuwsbrief ontvangen waarin aandacht is besteed aan de eind augustus gestarte campagne van Het Oranje Kruis. Dat alles onder de titel “Je moet het wel écht kunnen!”

Veel afdelingen starten zo rond deze tijd met de opleiding voor het diploma Eerste Hulp. Wellicht volgt er een (herhaalde) advertentieronde in de plaatselijke media. Daarbij kan prima worden ingehaakt op deze landelijke campagne. Voelt u zich vooral vrij om daarvan gebruikt te maken.

Bij het opleiden van de cursist wordt terecht veel aandacht besteed aan het bijbrengen van theoretische kennis en ook het praktisch kunnen uitvoeren van de nodige medische handelingen. Dat kan eenvoudig van aard zijn zoals het ontsmetten van een wondje en het plakken van een pleister (denkt u om de handschoenen!) tot het toepassen van reanimatie en inzet van de AED.

Een aandachtspunt bij dit alles is de omgang met het slachtoffer en dat geldt nog meer als er publiek aanwezig is. De presentatie van de EHBO-er, en zijn sociale vaardigheden – jezelf voorstellen, contact leggen met het slachtoffer en eventueel aanwezige familieleden – zijn belangrijk. Sociale vaardigheden dragen bij aan het geruststellen van het slachtoffer, de uitwerking die dat op het slachtoffer en eventueel aanwezig publiek heeft is reuze belangrijk. Ook dat is een vaardigheid die bij de opleiding en onverminderd ook bij de herhalingslessen een belangrijk punt is en geoefend moet worden. Daarmee straalt u als EHBO-er en als vrijwilliger professionaliteit uit en scoort u punten.

Bart van Walderveen

voorzitter