Eenmalige gift

We hebben jouw gift nodig om EHBO lessen te kunnen blijven ontwikkelen. Zodat ook kinderen en jongeren zich kunnen laten opleiden om in hun buurt er voor anderen te zijn.

Jouw bijdrage helpt ons om kinderen en jongeren op een fantastische manier EHBO te leren. Het helpt mensen om meer zelfredzaam te zijn. Dat kunnen we niet alleen, want het geld dat we krijgen vanuit subsidies, contributie en bijdragen zoals die van de Vriendenloterij is niet genoeg. We hebben jouw steun hard nodig!

Hier komt een https://www.rabobank.nl/bedrijven/betalen/klanten-laten-betalen/rabo-smart-pay/rabo-ideal-qr-generator QR code.