Een begrip dat tot verwarring kan leiden. Je zou het kunnen lezen als dat je de kinderen les geeft in eerste hulp. Terwijl er bedoeld word het geven van eerste hulp bij een gewond kind.

Het geven van hulp aan/bij een gewond kind is al zo oud als de mensheid. Dat kunt u zich natuurlijk wel voorstellen, want elke ouder wil zijn kind graag gezond zien opgroeien.

Daarom werd al in het begin van de 20e eeuw bij de scouting (padvinderij) veel aandacht gegeven aan het helpen van elkaar. Dat was toen heel bijzonder omdat men altijd sprak over volwassenen binnen de Eerste hulp. Ten tijde van Napoleon waren het vooral de slachtoffers ten velde die geholpen moesten worden de gewone bevolking mochten te rade gaan bij chirurgijns en  kwakzalvers.

Gelukkig kwam er vanuit Engeland een beweging opzetten in 1872 geheten de st. John Ambulance, gevolgd door der Samarietenverein in Duitsland (1882) opgericht door Dr. Fr. Von Esmarch en in 1893 werd de Ned. Ver. EHBO (huidige KNV EHBO) door Dr. C.B. Tilanus Jr..

Het oudste boekje dat ik kon vinden dat de eerste hulp aan kinderen onderwees is van de Nederlandse padvinderij en stamt uit 1928 (eerste hulp voor jongens).

In 1944 werden de padvinders vooral de sociale en hygiëne regels bijgebracht en er waren speciale boekjes voor jongens en meisjes.

Sociale hygiëne was ook in de allereerste jeugd EHBO-boekjes van Jac. Creyghton die vanaf 1948 tot 1965 werden gebruikt zeer belangrijk. Het Oranje Kruis begon met de boekjes Jeugd EHBO-A in 1965. de tijden veranderen en de EHAK is nu vooral gericht op mensen die in kinderdagverblijven, scholen werken en op jonge moeders al bestaat de jeugd EHBO nog wel en kan een jongere die 14 jaar is en goed gemotiveerd al een officieel EHBO diploma halen (wel onder voorwaarden).

Ook voor de gewone EHBO-er(ster) is een EHAK module een mooie aanvulling op het diploma

JE HOEFT GEEN HELD TE ZIJN OM TE HELPEN MAAR HELDEN HELPEN ALTIJD.

Geef een reactie