De wereld van de Eerste Hulp blijft in beweging.
Werden we een paar jaar geleden verblijd met het fenomeen van Eerste hulp aan Kinderen, nu weer weggezakt om dat de crèches onbetaalbaar zijn geworden (geen belastingsubsidie voor de ouders), is er nu weer iets nieuws.
Een certificaat voor Georganiseerde Hulpverlening komt er aan. Een certificaat bovenop het diploma Eerste Hulp. Dit alles op basis van het boek Gevorderde Eerste Hulp van Pim de Ruiter e.a. Dat boek hebt u waarschijnlijk al eens in handen gehad of gekocht.

Een ontwikkeling die enerzijds kansen biedt maar anderzijds ook zorgen. Degene van onze leden, die bij evenementen worden ingezet en dat blijven willen doen, zullen graag verder opgeleid willen worden. Een verrijking in kennis en kunde. De zorgelijke kant is, dat bepaald niet valt uit te sluiten, dat gemeenten bij het afgeven van vergunningen aan evenementen hogere eisen gaan stellen aan hulpverleners zoals u en ik.

Op 18 maart aanstaande is er een dialoogavond bij Het Oranje Kruis waarbij onder andere dit certificaat onderwerp van gesprek is. Ik ben daarbij aanwezig – samen met de voorzitters van andere EHBO-bonden – om te luisteren en waar nodig kritische vragen te tellen.

Na 18 maart hoort u van mij nader. Voor degene die nu al meer wil weten verwijs ik naar de Nieuwsbrief die uiterlijk het komende weekeinde bij de afdelingen en de districtsbesturen in de digitale brievenbus landt. Of bezoekt u de website van Het Oranje Kruis.

Wordt vervolgd.

Bart van Walderveen

voorzitter