Een tegeltjeswijsheid luidt: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Die wetenschap is bij het Bestuur van de KNV EHBO ruim aanwezig. Maar ook bij onze afdelingen, en dat is precies de reden waarom wij op basisscholen EHBO-onderwijs geven.

Deze week is het Handboek EHBO-held verschenen. Een nieuwe aanpak om de bekende leerstof voor kinderen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs op een aansprekende wijze te presenteren en de jeugd op deze wijze vertrouwd te maken met de beginselen van Eerste Hulp. Een groot aantal afdelingen heeft al een bestelling geplaatst. Sommigen hebben slechts één boek besteld om zich een beeld te vormen of het inderdaad datgene levert aan inhoud en wijze van presenteren dat voldoet aan de eisen van de jeugd. Andere afdelingen hebben al forser ingekocht. Het uitleveren van de bestellingen is al begonnen. Mijn oproep aan onze afdelingen is om na te gaan of op de basisscholen waar zij les geven dit boek kan worden gebruikt. Samen met de digitale ondersteuning is het niet alleen voor de docenten maar ook voor geroutineerde EHBO-ers is het lesgeven prima te doen. In het meerjarenbeleidsplan 2018-2022 zal onder meer aandacht worden gegeven aan het blijven boeien en binden van de jeugd, nog meer dan in het verleden het geval is geweest. Dat alles om deze jongvolwassenen te laten opgroeien tot volwassen medeburgers. Maar ook om daar toekomstige leden aan over te houden. Daar profiteert uiteindelijk de hele Nederlandse samenleving van.

Bart van Walderveen