Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
P. Meerkerk
Breezijde 32
4243 TE Nieuwland
tel. /653151580

secretaris:
P. BogaardHofweerstraat 21
3372 CE Hardinxveld-Giessendam
janpetrabogaard@hetnet.nl
tel. 0184-618567/636373637

penningmeester:
C. de Leng
Houtschelf 21
3371 KB Hardinxveld-Giessendam
c.deleng@planet.nl
tel. 0184-616540/613853558