Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
J. Nobel – de Jong
Hei en Boeicopseweg 64
4126 RK Hei- en Boeicop
janenjannynobel@hotmail.com
tel. 0345 – 642123

secretaris:
B.H. Bikker-de Wildt
Hei- en Boeicopsweg 82
4126RK Hei- en Boeicop
ehbo.heienboeicop@gmail.com
tel. 0653132125

penningmeester:
C.M. Versluis
Kerkstraat 15
4126 RR Hei- en Boeicop
karinversluis@upcmail.nl
tel. 0345-643103/06-50622212