Het is heel gewoon dat zeker de landelijke organisaties een eigen verenigingsinsigne (speldje) hebben. De Koninklijk Ned. Ver. Had tot 1952 geen eigen verenigingsspeldje, maar de leden hadden had speldje van het Oranje Kruis mits zij geëxamineerd werden via die richtlijnen.

Al waren er wel verenigingen die een eigen speldje hadden zoals als Amsterdam en Rotterdam. Vanaf 1938 kreeg iedereen het Eenheidsdiploma speldje hierover ontstond in ww-2 nogal wat ophef omdat er mensen waren die vonden dat dat niet kon omdat het als koninklijk gezind gezien werd, maar de bezetter gaf toestemming om deze toch te dragen.

 

Binnen de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO  werd pas in 1948 werd er voor het eerst gesproken over een eigen insigne, hieraan werd een ontwerpwedstrijd verbonden en zou in 1949 tijdens de algemene vergadering worden gepresenteerd. Het ontwerp werd wel goedgekeurd maar er werd niet overgegaan tot instelling van een eigen verenigingsinsigne omdat onder de leden op de jaarvergadering teveel angst bestond dat niet leden deze ongeoorloofd zouden gebruiken, pas in 1952 werd deze ingevoerd.  Het embleem is 12 x 12 mm en de belettering  komt daar nog bij (totaal dus 16 x12 mm).

Toen de vereniging in 1953 haar koninklijke goedkeuring kreeg moest het embleem enigszins worden aangepast en deze kwamen in augustus 1954 beschikbaar.

In de jaren ’60 is het embleem opnieuw iets aangepast en kwam het woord koninklijke boven het embleem te staan en Ned. Ver. Onder het embleem.

In de jaren ’90 is het insigne gehalveerd in formaat hetgeen jammer was omdat hierdoor het niet meer opviel op het revers, de grootste verandering heeft in 2002 plaatsgevonden door het volledig te veranderen naar het huidige insigne en ook de jaarspeldjes.

Voor de collectie en i.v.m. het aanstaande jubileum in 2018 zoek ik zowel districts- en afdelingsspeldjes c.q. onderscheidingen. Neem eens contact op met ondergetekende.