Jeugd EHBO

Jeugd EHBO

Een korte geschiedenis

6_highlight

Eind 19e eeuw zijn er in allerlei landen, evenals in Nederland, EHBO verenigingen opgericht. Het duurt tot na de eerste wereldoorlog voordat het fenomeen jeugd EHBO ontstaat. Rond 1920 verschijnen er in België en Engeland EHBO boekjes voor de jeugd. Het zijn boekjes speciaal voor de padvinderij geschreven. In Nederland is voor zover tot nu toe bekend voor het eerst in 1928 een EHBO boekje voor de jeugd verschenen. De titel luidt: ‘Ongevallen voor jongens.’ Dit is een bewerking van een boekje, dat door een Engelse arts is geschreven. Hier in Nederland ging het ook om een boek voor de padvinderij. Gelukkig mochten de meisjes meedoen met de EHBO, want voor hen was er het boek:’ Eerste Hulp Bij Ongevallen voor Padvindsters.’

Het heeft geduurd tot na de tweede oorlog voor het Oranje Kruis is begonnen met jeugd EHBO. In 1946 is een commissie samengesteld en het eerste jeugd EHBO boekje zag in 1948 het levenslicht. Hierna zijn heel wat uitgaven gevolgd.

In juni 1984 kregen de afdelingen een brief dat er mede door een gift van het Comité voor de Zomerpostzegels een grote jeugd-EHBO-manifestatie gehouden zou worden. Bij de KNV EHBO zijn wedstrijden voor de jeugd, in tegenstelling tot bij de Nationale Bond , geen succes geworden. Dit blijkt wel uit de notulen van de algemene vergadering van 1987. Hier is te lezen dat het Bestuur gezien de geringe belangstelling vanuit de KNV afdelingen (21 van de 700 afdelingen) heeft besloten niet door te gaan met deelname aan deze manifestatie.

Gelukkig is het uitdragen van EHBO wel succesvol, want momenteel geven op veel basisscholen vrijwilligers van EHBO verenigingen jeugd-EHBO. Op deze wijze leren kinderen al vroeg  hulp verlenen.

Bronnen:
Archief A.Stevens
Van Missie tot “Mission Statement”door Joanna Elferink
Archief KNV EHBO afdeling Lunteren