Mag ik u een vraag stellen. Als u op straat loopt en u ziet een muntje liggen, bukt u dan om het op te rapen? Ook als afdelingsbestuur is er een mogelijkheid om geld voor uw afdeling en uw leden te “vinden”.

Een aantal van onze afdelingen heeft in de jaren 2015 en 2016 de weg weten te vinden naar de subsidiepot van Stichting Prins Hendrik Fonds (het Fonds). Dat maakt het mogelijk om een lid van uw afdeling gesubsidieerd de opleiding tot docent Eerste Hulp te laten volgen. Daarbij staat de afdeling zich garant voor het geval de cursist de opleiding niet afmaakt. Maar uiteraard maakt u een zorgvuldige keuze als u (maximaal één) iemand aanmeldt. Langs deze weg wordt het mogelijk om als afdeling te voorzien in een goede docent. Ook in het jaar 2017 zal dat het geval zijn. Meldt u dan ook tijdig aan. Lees de spelregels op de website van het Fonds om teleurstellingen te voorkomen!

Er is in september in het bestuur van het Fonds ook gesproken of op gelijke wijze en voorwaarden de opleiding tot instructeur LOTUS (niet: de opleiding tot LOTUS) te subsidiëren. Daar is in de vergadering van februari 2017 positief op beslist. Het heeft dus zin daartoe een verzoek in te dienen.

Zorgt u ervoor dat u tijdig het verzoek via de dames van het bureau instuurt. Uw aanvraag kan dan voor de sluitingsdatum van 1 juli 2017 bij het Fonds zijn.

Bart van Walderveen

voorzitter