Reageert u op een sms met een berichtje of belt u even? Mailt u een jarige, laat u een berichtje achter op Facebook of stuurt u een kaartje? Hoe verbaasd zouden de mensen in uw omgeving zijn als u opeens gaat twitteren? De manier waarop je communiceert, moet niet alleen passen bij het tijdsbeeld, maar ook bij wie je zelf bent. En bij wie je wilt bereiken. Als Bestuur zijn we ons daarvan bewust. Daarom is het ook dat uw Vereniging zich op verschillende manier presenteert, zowel intern als extern.

Allereerst is daar natuurlijk ons eigen blad EHBO-post. We zijn van redactie en uitgever gewisseld. Het is nog steeds het vertrouwde blad dat onze leden al bijna tachtig jaar elke twee maanden in de bus kunnen krijgen.

Ook zichtbaar voor de buitenwereld is onze website. Een goede, actuele en aantrekkelijk ogende website is het visitekaartje voor een moderne vereniging. Dat elke afdeling daarnaast lokale kleuring geeft aan het begrip EHBO is zeker zichtbaar in de vele soorten plaatselijke websites. Van zeer actuele tot sites waar de informatie al een paar jaar oud is; ook dat is uitstraling. Landelijk hebben we een verzorgde EHBO-site met vakinhoudelijke informatie, weblog, twitterberichten en de cursuskiezer voor afdelingen. Wij houden onze site ook up-to-date zodat de particulier op zoek naar u via ons bij u terecht kan komen.

Als u daarna de contacten hebt gelegd kunt u natuurlijk gebruik maken van het handboek huisstijl dat is ontwikkeld en dat via het gesloten deel van de website ter beschikking van de afdelingen wordt gesteld. Alles om de naamsbekendheid van KNV EHBO te vergroten. Van persbericht tot tweet: in Zeist is er over nagedacht. Het belangrijkste blijft echter de communicatie met de eigen leden. Zoals ik in mijn 1e blog al schreef: “Denkt u ook binnen de afdeling waarvan u lid bent om uw zieke medeleden. Een kaartje, een bezoekje of een telefoontje dat ze niet vergeten zijn – zeker bij een ziekte die langer duurt – ook dat draagt bij aan het unieke karakter van onze Vereniging met leden die betrokken zijn bij hun medemens.”

 

Scholingsmiddelen

Dat wij opleidingen verzorgen hoef ik u niet uit te leggen. Voor het vinden van een reguliere opleiding hebben wij op onze site de cursuskiezer. De particulier op zoek naar een cursus kan hier gemakkelijk vinden welke afdeling in de buurt wanneer een cursus verzorgt. Aan de voorbeelden over het gevraagde maatwerk aan workshops en informatiebijeenkomsten uit de EHBO-post van april jl. heb ik niets toe te voegen. Zeer regelmatig bereikt een verzoek van een afdeling of docent het landelijk bureau om met een instantie contact op te nemen voor het geven van een cursus. Dat is immers de afspraak: als de afdelingen er geen tijd voor hebben, dan springen we landelijk in. Wij willen dat zoveel mogelijk mensen eerste hulp kunnen verlenen en, laten we eerlijk zijn, dat kunnen ze toch het beste via de Koninklijke leren.

Om het lesgeven te ondersteunen produceren wij boeken op ons vakgebied. Het landelijk bureau coördineert, stimuleert en stuurt daarbij. Zo weten we zeker dat wat er in Hét EHBO Boek, Hét EHBO Jeugd Boek en het in juni te verschijnen Hét EHBO bij Ouderen Boek staat past bij de standaard die wij als Vereniging uitstralen. Dat we ook hier met onze tijd mee gaan blijkt uit het lesmateriaal dat het Jeugd EHBO boek vergezelt. De docentenhandleiding en de aangeboden middelen voor het digibord maken de drempel voor docenten laag. EHBO is iets dat net als lezen en schrijven geleerd zou moeten worden en, als het aan ons ligt, op een hoger niveau dan het lezen en schrijven.

Waar ik vorig jaar ben ingegaan op E-learning, zijnde toen de meest recente ontwikkeling, heeft de KNV EHBO opnieuw een grote stap voorwaarts gedaan in het laten kennismaken van het publiek met de basisvaardigheden van de EHBO door het op het wereldwijde web plaatsen van apps over EHBO. Sinds de lancering 50.000 keer gedownload en gewaardeerd met een vier sterren status, kunnen we deze vanuit het landelijk bureau opgezette nieuwe manier van educatie gerust een succes noemen. Vanaf deze plaats wil ik Marion van den Hurk en 45 North bedanken voor hun bijdrage aan dit succesvolle product.

Adviseren en ondersteunen

Natuurlijk en vanzelfsprekend doen wij “in Zeist” niet alleen maar dingen voor de buitenwereld. Primair bent ú immers onze klant. Dat wij u werk uit handen nemen, zodat u zich kunt richten op de mens achter de hulpverlening of cursus, daar gaat het om. Meest zichtbaar is daarbij de gratis Digitale Leden Administratie, de DLA,  met daarbij horende gratis ondersteuning. Het invoeren is misschien even werk, daarna gaat u de vruchten van dat werk plukken. Anders dan bij het overzetten van uw adresboekje naar uw telefoon of computer zorgen wij voor een back-up, zodat u bij een crash van uw eigen computer niet opeens alle informatie kwijt bent. En nu al zijn we bezig het systeem op basis van de wensen van de afdelingen, de gebruikers, te actualiseren. De leden van de werkgroep DLA dank ik dan ook hartelijk voor het vele werk dat zijn verzet hebben en verzetten.

Minder prominent, maar zeker aanwezig, is de betrokkenheid van alle Bestuursleden bij de districten en districtsbesturen. Wij bezoeken, waar mogelijk, de districtsvergaderingen.  Graag gebruiken wij onze kennis om tips en adviezen te geven op het vakgebied. Wij bieden een luisterend oor, helpen zo nodig de communicatie vlot te trekken of geven adviezen hoe een actie vorm te geven. Dan heb ik het nog niet over de mediation die soms nodig is.

Natuurlijk mag u ook materieel iets verwachten voor uw contributie. Korting op verzekeringen, maar ook op e-learning of praktijklessen. En hebt u dat al in huis, dan is er nog de korting die een afdeling krijgt op de producten uit onze webwinkel. En wie weet, lukt het ons om door een koppeling aan de DLA het mogelijk te maken dat ook individuele leden van deze kortingsregeling gebruik kunnen maken. Wie zijn kennis bijhoudt en genoeg verbandmiddelen verbruikt, heeft de landelijke bijdrage er zo uit.

En verder

Natuurlijk kan ik in een minuut of tien niet alles vertellen. En u simpelweg een uitdraai geven van mijn agenda doet weer geen recht aan de inhoud van de vele besprekingen. Ondersteund en gesteund door het landelijk bureau werk ik, namens u, mee aan landelijke ontwikkelingen op EHBO- gebied. Neem de Reanimatie Oproep Netwerken, waar ik u in mijn blog van maart 2011 al over vertelde. Sprekend namens alle EHBO-koepels, heb ik duidelijk kunnen maken dat de EHBO’er een spilfunctie heeft. Hij is veelal als eerste ter plaatse en verleent hulp totdat de ambulance de hulpverlening overneemt. De belangrijkste uitkomst van dat overleg was, in mijn beleving, dat het inzicht is gerijpt dat bestaande initiatieven – lokaal en regionaal – en inzet van vrijwilligers daarin, een hoeksteen vormt voor de opzet. In de praktijk gebeurt al veel en goed werk. Dat moet worden uitgebouwd. Wat goed functioneert, behoeft geen wijziging. Een stelling die ik met behulp van landelijk verzamelde gegevens kan onderbouwen.