De maanden januari en februari worden bij het bestuur van oudsher gekenmerkt door het opmaken van de staatstand van de vereniging. Op basis daarvan wordt het jaarverslag gemaakt zoals dat op de komende Algemene Vergadering eind mei weer onderwerp van gesprek is. Naast de gebruikelijke onderwerpen staat het nieuwe beleidsplan 2015-2019 op de agenda. Daaraan wordt hard gewerkt met de uitkomsten van de vergadering van 27 september 2014 als extra impuls.

Een van de andere onderwerpen is het aftreden van een aantal bestuursleden en het vervangen en aanvullen van het bestuur. Dat alles met het doel de vereniging de wind in de zeilen te laten houden. Dat is niet alleen en taak van het landelijk bestuur maar ook van de districten en de afdelingsbestuurders.

We moeten op alle lagen van onze vereniging het publiek dat geïnteresseerd is in EHBO-kennis en –kunde beter zien te bereiken. Dat alles om onze vereniging bloeiend te houden en nog aansprekender te maken voor het jonge(re) publiek. Onze statutaire kerntaak is ten slotte die kennis en vaardigheid te verspreiden zodat zoveel mogelijk mensen in de Nederlandse samenleving in staat zijn zichzelf en de mensen in hun directe woon- of werkomgeving daadwerkelijk te kunnen helpen. Dat alles totdat eventueel de betaalde medische hulp arriveert. Ook daaraan zal in het beleidsplan volop aandacht worden besteed.

Bart van Walderveen

voorzitter