Januari (genoemd naar Janes, de Romeinse god van het begin en het einde, van het openen en het sluiten) deed haar naam eer aan dit jaar. Het was een maand met verslagen over 2011 en met plannen voor 2012, haast symbolisch gescheiden door een nieuwjaarsreceptie in het Paleis op de Dam halverwege.

Door mijn activiteiten heb ik de kans om jaarverslagen op afdelings-, districts- en landelijk niveau te zien. De rode draad is, dat we een actieve vereniging zijn. Een vereniging waar op alle niveaus veel gedaan is in 2011, mooie initiatieven die bijdragen aan onze doelstellingen, zoals een snelle EHBO cursus in Gorinchem of avonden in Heerenveen rondom het thema “Wat kunnen de mensen met een EHBO-diploma betekenen voor de ambulancedienst en andersom?”.

Veel tijd om na te genieten is er niet, want januari is ook de maand om de plannen voor 2012 een eerste zetje in de rug te geven, het fundament te leggen. Gesprekken met jongeren over de pilot, waarin zij zelf aan de slag gaan de KNV EHBO voor hen invulling te geven. Afspraken over het opknappen van onze locatie in Zeist, zodat in ieder geval de voorzieningen weer voldoen aan de eisen. Dat is alleen nog maar landelijk, het district Drenthe is druk bezig met het organiseren van de Algemene Vergadering 2012 en NVP 2012. En dan heb ik het niet over de ‘gewone’ dingen, zoals jaarverslagen, jaarvergaderingen van de afdelingen en districten, vaardigheidproeven van afdelingen en districten. Of, we zouden het haast vergeten, het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp.

Mijn goede voornemen is u in ieder geval elke maand te ‘spreken’ via dit blog.