Het Europees Jaar van de Vrijwilliger nadert haar einde. De laatste verenigingsraad van het jaar op 17 december 2011, het is de tijd van de laatste vergaderingen, van het alvast verzamelen van jaarcijfers en natuurlijk van het uitspreken van kerst- en nieuwjaarswensen naar elkaar.

Maar voor het jaar ten einde loopt wil ik met u terugblikken. Allereerst op de inzet van u allen, iets om trots op te zijn. Dank voor de tijd die u gegeven hebt, voor uw inzet, uw hulp en uw inspiratie. Zonder de vrijwilligers die herkenbaar aanwezig zijn om hulp te verlenen, zou onze vereniging niet bestaan.

Daarnaast zijn er zaken die wij, als organisatie, hebben gerealiseerd in 2011. De website, die ik u in februari beloofde, is er gekomen, bij het vullen van de digitale ledenadministratie is een volgende stap gezet, waarbij ik Jan Brouwers, Edgar de Bruin, Albert Hilderink en Martin Poortvliet dank voor hun inzet ook in late avonduren, de 2e druk van Hét EHBO Boek is verschenen, Hét EHBO Ouderen Boek zag het licht en de EHBO-post wordt Hulpverleners Magazine, een geheel nieuw blad dat wij samen met NODE en de Federatie NVB gaan uitbrengen. Zaken waar ik u meestal het goede nieuws over mag vertellen, maar die niet gerealiseerd zouden worden zonder de inzet van mijn medebestuursleden. Marion, Raymond, Gerard en Cees bedank ik op deze plek, namens u, voor al hun vrijwillige bijdragen. En dan ook Rob, Marijke en Hennie die vanuit het Landelijk Bureau ons met raad en daad terzijde staan.

Verdere hoogtepunten in het jaar waren natuurlijk de door drie jongedames (de jeugdige aanwas die voor onze vereniging zo belangrijk is!) gewonnen nationale Vaardigheidsproeven tijdens de, door het districtsbestuur van Noord-Brabant/Limburg georganiseerde, inspirerende dagen in Maastricht. Persoonlijk zie ik daarnaast ook elke uitreiking van een Tilanus-onderscheiding als een bijzonder moment, zoals recent nog in Tienhoven.

Nog even en we stappen het jaar 2012 in. Met de Algemene Vergadering en de Nationale Vaardigheidsproeven in Assen, het starten van jongerenparticipatie, een nieuw blad, maar zeker ook met de vertrouwde aanwezigheid van onze vrijwilligers bij de vele feesten en evenementen in het land.

Ik wens u veilige Kerstdagen en een gezond Nieuwjaar.