Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
A.L. Koole
Schimmelpeninckstraat 19
4481 AG Kloetinge
adrie.koole@hetnet.nl
tel. 0113-221035/

secretaris:
de heer Ko Oostdijk
jac.oostdijk@hetnet.nl

penningmeester:
Mevrouw J. Paardekooper
jpaardek@zeelandnet.nl