De vorige keer heb ik geschreven over een deel van mijn ansichtkaarten collectie nu neem ik  u mee naar een ander deel van mijn verzameling, weliswaar heb ik u reeds eerder iets uit mijn boeken collectie laten zien maar er is mij gevraagd om eens te laten zien welke boeken de KNV in de loop van de 124 jaar van haar bestaan heeft uitgegeven.

 

Al heel vroeg in haar bestaan, in 1903 werd door de afd. Amsterdam een boekje uitgegeven onder auspiciën van  het ministerie van onderwijs met als titel eerste hulp bij ongelukken, een leidraad ten dienste der rijkskweekscholen voor onderwijzers en onderwijzeressen en tot zelf onderricht. En toen de vereniging Rotterdam en eerst als een eigen bond fungeerde zocht deze later aansluiting bij de KNV en voor het fonds eigen gebouw in Rotterdam werden eveneens vele boekwerkjes uitgegeven welke nu nog regelmatig te vinden zijn in kringloopwinkels en antiquariaten zoals voorbeelden van zwachtel-verbanden door W. Zwagers, of doek-, zwachtel- en spalkverbanden van P.J. Coppens en vragen en antwoorden van J. snijders de Vogel.

 

Er zijn natuurlijk vele schrijvers geweest die veel betekend hebben voor de KNV zonder hen te kort te willen doen is er een persoon die tot op zeer hoge leeftijd de jaarvergaderingen en wedstrijden bezocht (zelfs als 100 jarige) is Dr. J. A. Molhuysen. Andere schrijvers zijn Dr. J.F.F. Basesjou,  H.J.A.T Doppenberg, P.H. van Eden. T.A. Hoofdman, R. Hamersveld enzovoort. Ook nu worden en nog boekwerkjes uitgegeven door of namens de KNV.

      

Mocht u boekjes vinden van afdelingen binnen de KNV of andere bijzondere uitgaven welke met de EHBO en de KNV in het bijzonder te maken (ook oude folders) hebben houd ik mij van harte aanbevolen.