Eerste Hulp aan kinderen

Met het certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis toont u aan dat u in staat bent op een juiste wijze Eerste Hulp te verlenen. Natuurlijk horen reanimeren en andere levensreddende handelingen ook bij het diploma.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt eisen aan de eerste hulp kennis en vaardigheden van gastouders. Het geregistreerde certificaat Eerste Hulp van Het Oranje Kruis voldoet daaraan.

Niet alle afdelingen organiseren de opleiding voor het certificaat. Wel kunt u bij (bijna) elke afdeling terecht voor een kortere cursus. De Stichting Opleiding EHBO en BHV kan hierin voor u bemiddelen.

Meer informatie over de eisen en wijze van examineren staat op : https://www.hetoranjekruis.nl/examinering-certificering/eerste-hulp-aan-kinderen/