Het Oranje Kruis doet steekproefsgewijze controles op de kwaliteit van de herhalingslessen. U hebt ongetwijfeld de Nieuwsbrief van Het Oranje Kruis gelezen waarin een van de onderwerpen was de eisen die worden gesteld aan hercertificering van gediplomeerden (diploma Eerste Hulp).
Onderdeel daarvan was de mededeling van Het Oranje Kruis dat er steekproefsgewijs controle wordt gehouden op de kwaliteit van de herhalingslessen. Maar meer in het bijzonder het vastleggen welke onderwerpen in een seizoen worden behandeld en of de aanwezigen actief meedoen.

Kortgeleden sprak ik een bestuurder die deze aankondiging als een bedreiging voor de afdelingen in het algemeen zag. Ook vond hij het een motie van wantrouwen aan het adres van de instructeur Eerste Hulp en het bestuur van de afdeling.
Een andere afdelingsbestuur hoorde het gesprek en reageerde daar met een heel ander standpunt op. Hij kon zich prima vinden in de aanpak van Het Oranje Kruis. Hij vond het een bevestiging van in het verleden uitgezette lijn van de overstap van het principe van presentie naar competentie. In zoverre is ook de in augustus gestarte campagne “Je moet het wel écht kunnen” niets nieuws.

Sommige ontwikkelingen worden door de ene persoon als een bedreiging gezien en door een ander als oude wijn in nieuwe zakken en als een extra prikkel om de huidige lijn door te zetten.

U vraagt zich af wat mijn standpunt is.
Dat is relatief simpel. Als EHBO-er moet je kwaliteit leveren, je moet niet anders willen.
Ook als bestuurder van een afdeling die mensen naar een evenement stuurt wilt u toch geen modderfiguur slaan en op het niet-presteren worden aangesproken? En u hield samen met de instructeur toch al bij of alle kernvaardigheden – met inzet van LOTUS – op niveau zijn dan wel alsnog worden gebracht?
Voor mij is het vastleggen een vorm van zichtbaar maken van wat u altijd al deed: goede kwaliteit leveren in afwisselende herhalingslessen.

Bart van Walderveen

voorzitter