Het boek “Gevorderde Eerste Hulp” van de hand van Pim de Ruijter (arts Spoedeisende Eerste Hulp) is nu drie dagen uit (sinds 31 oktober). Op de studiedag van Het Oranje Kruis ging de exemplaren zaterdag 2 november als warme broodjes over de toonbank. Vanuit Zeist zullen binnenkort de eerste exemplaren worden verstuurd.
Als KNV kunnen we trots zijn dat we mensen als Marion en Vincent van den Hurk (respectievelijk advies en fotografie) in onze vereniging hebben. Ook Het Oranje Kruis is hierbij actief betrokken geweest. De kaft van het boek wordt dan ook gesierd met beide logo’s. In mijn ogen een garantie voor de kwaliteit van het boek.

Oktober was voor mij toch al een maand van dingen die afgerond werden. Zo heb ik de laatste van de tien districten bezocht in een rondgang om meer te horen over hoe de KNV het doet ” in het land”. In een jaar tijd heb ik gemerkt dat er zaken zijn die overal spelen zoals een teruglopend ledental en vergrijzing. Maar nog meer heb ik gezien dat er enorme kennis en kunde in de vereniging zit die we vooral moeten gebruiken om elkaar te inspireren. Van cadeaubonnen tot discussiemiddagen na een AV, ieder district heeft wel iets waar de anderen wat van kunnen meenemen naar hun eigen afdelingen.

Aan ons als landelijk bestuur de schone taak de verschillende districten met elkaar te verbinden. Maar dat moet als EHBO-ers lukken.

Bart van Walderveen