Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
W.C. Boogerd – de Jong
Middelkoop 52
4245 TV Leerbroek
ehboleerbroek@hetnet.nl
tel. 0345 599382/

secretaris:
L. Scheurwater
Dokter A. Booijstraat 4
4245 LB Leerbroek
wscheurw@kpnmail.nl
tel. 0345-508538/

penningmeester:
J.W. de Jong – Bor
Weverwijk 31a
4245 KX Leerbroek
padejong@kliksafe.nl
tel. 0183 352040/