Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
W.A. Burggraaf – van der Ham
Weverwijk 19
4245 KW  Leerbroek
tel. 0183-351073
mailadres ehboleerbroek@live.nl

secretaris:
W. Kool
Leerbroekseweg 33
4245 KS  Leerbroek
tel. 06 20 33 86 01
mailadres ehboleerbroek@live.nl

penningmeester:
J.W. de Jong – Bor
Weverwijk 31a
4245 KX Leerbroek
tel. 0183 352040
mailadres ehboleerbroek@live.nl