Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
D. Zondervan
Zuiderzeeweg 28
1156 BV Marken
dirk.zondervan@hotmail.com
tel. 0299-603317/06-10977123

secretaris:
H.F.J. Teerhuis-de Wit
Minneweg 25
1156 BZ Marken
hette.teerhuis@kpnplanet.nl
tel. 0299-601397/06-20268828

penningmeester:
T. Stokhof de Jong
Kets 27
1156 AV Marken
tom1@xs4all.nl
tel. 0299-601155/06-12343620