Als EHBO-er (eerstehulpverlener) kun je veel, maar mag je niet zoveel en zeker waar het toedienen van medicatie betreft dus blijf daar zoveel mogelijk van af.

Medicatie dient door de persoon zelf worden genomen en door een arts te zijn voorgeschreven.

Maar als u bv. een paracetamolletje geeft vraag dan altijd of men hiervoor al dan niet allergisch is.

Als men bij uw EHBO-post komt en men heeft uitslag vraag dan ook of men iets heeft genomen waar voor men allergisch is ook komt het voor dat mensen allergisch zijn voor Betadine of een ander ontsmettingsmiddel, latex, pleisters etc. dus vraag altijd of men ergens allergisch voor is.

Uitslag kan men ook krijgen als men zich ineens wast of scheert met een ander merk zeep dan men gewoon was, dus altijd doorvragen zeker als het allergie betreft.

Tot in de jaren 60 van de vorige eeuw werd het toedienen van zuurstof zelfs aan EHBO-ers geleerd hetgeen tegenwoordig uit den boze is (ondanks dat ik al meer dan 30 jaar mijn diploma heb is het in mijn periode nooit geleerd) kijk maar eens in de oude oranje kruis boekjes.

Het geven van een paracetamolletje mag nog net aan een volwassene het toedienen van insuline bij een diabeticus alleen bij goedkeuring van de behandelend arts en een speciale cursus door die arts en een schriftelijke verklaring dat men bij die persoon ingeval van nood insuline mag toedienen.

De epi-pen ook hier moet men goed weten wat men doet, want na het toedienen van de epi-pen moet men ten alle tijde de ambulance bellen omdat slechts enkele minuten de gevolgen van een anafylactische shock zijn uitgesteld.

 

JE BENT EEN EERSTE HULPVERLENER EN GEEN ARTS. Dus schoenmaker blijf bij je leest.