Deze keer is mij gevraagd om maandelijks iets te vertellen over mijn verzameling.

Laat ik dan maar beginnen met  hoe het zover is gekomen, in 1979-’80 deed ik examen voor technisch leider Turen bij het toenmalige KNCGV, tijdens de cursus kregen we wel wat EHBO maar als je dan lesgeeft aan groepen van 20 tot soms wel 30 personen is e.e.a. niet toereikend en dat deed mij besluiten om een EHBO diploma te halen en zodoende beter hulp te kunnen bieden als er in de gymzaal wat zou gebeuren (het zou goed zijn indien een ieder die binnen de sport lesgeeft om te zorgen voor adequate kennis van de eerste hulp). Tijdens de cursus kregen we wel les uit het oranje kruis boekje toen de 20ste druk en tijdens de EHBOcursus was dat de 21ste druk en wat ga je dan doen als verzamelaar (postzegels) dan ga je dus proberen alle oranje kruis boekjes bij elkaar te krijgen, niet wetende dat het zo uit de hand zou gaan lopen (ik heb ondertussen meer dan 3900 boeken uit 40 landen), het bleef niet bij boeken alleen. Op mijn site heb ik de collectie onderverdeeld in 46 rubrieken(http://www.ehboverzamelaar.nl kijk dan onder collectie om de diverse rubrieken te zien).

Alleen al van de officiële 27 drukken van het Oranje Kruis Boekje heb ik al 127 verschillende uitvoering / oplages en dan mis ik nog verschillende uitvoeringen c.q. oplagen. Dus voor hen die zeggen dat er zo vaak een nieuw boekje verschijnt het had nog veel erger kunnen zijn als elke nieuwe oplage gelijke een nieuwe druk werd (gemiddeld komt er dus elke 4 a 5 jaar een nieuw boekje).

Zo nu en dan heb ik ook de mogelijkheid om e.e.a. te exposeren en daar hoef ik niet op te verdienen maar vraag ik alleen de reis en verblijfskosten. Helaas staat niet alles op de site want zo heb ik ook diverse EHBO-bladen (de Voorpost van de Dokter v.a. 1929, Het Reddingswezen v.a. 1959 etc.). ik heb ook veel materiaal van andere bonden zoals de Nat. Bond, Reddingswezen, st. Johnsambulance en rode kruis

 

Wilt u meer weten neem dan eens contact op.