Het werken met het nieuwe lesmateriaal, uiteraard onze versie van het lesboek Eerste Hulp verlenen (nu ook met docentenhandleiding online beschikbaar!) of anders het boekje van Het Oranje Kruis, is in september jl. gestart. Inmiddels hebt u uw eigen ervaringen.

Belangrijk is dat tijdens de cursus voor de cursisten u het juiste verbandmateriaal en andere hulpmiddelen aanwezig hebt. Uiteraard wordt op de lesavonden daar royaal mee geoefend. Op het examen moet de omgang daarmee immers de cursisten in de vingertoppen zitten.

Bij dit alles hebt ook u de verbandtrommels en – koffers nagelopen. Alles wat over de houdbaarheidsdatum is,  hebt u er al lang uitgehaald. Maar dan komt de vraag op wat te doen met het verband dat nog goed is. Mag ik dan een tikkeltje burgerlijke ongehoorzaamheid prediken en u en uw afdeling  kosten besparen?

Wilt u alles vervangen door het nieuw voorgeschreven materiaal? Waarom zou u. Het oude snelverband is niets mis mee. Opmaken zou ik zeggen en aanvullen met het gerold snelverband dat op de rol zit. Hoe graag de Stichting Dienstverlening u de nieuwe verbanden snel en goed levert, wij snappen dat u ook het kostenplaatje in het oog houdt.

Nog een puntje. Synthetische watten mogen niet langer worden gebruikt. Mijn indringende advies: in de koffers en tassen laten zitten! Er zijn nu al legio klachten over blauwe vingers, handjes en voetjes doordat het verband onbedoeld toch te strak wordt aangelegd. Een laagje synthetische watten voorkomt dat. Old Skool maar het gaat goed. Mijn voorspelling: Het Oranje Kruis komt hierop terug.

Bent u er nog niet aan toegekomen de koffers en tassen na te lopen? De komende weken zijn traditioneel rustig, weinig tot geen buitenactiviteiten. Het is nog geen schaatsweer. Ideaal om met een kleine club orde op zaken te stellen en bestellen wat nodig is. Dat alles voor een flitsende start van 2017. We zijn open tot 22 december en zijn graag bereid u te helpen.

Ik spreek u weer.

Bart van Walderveen

voorzitter