Het kan u redelijkerwijs niet zijn ontgaan dat Het Oranje Kruis nieuwe richtlijnen en nieuwe eindtermen heeft geformuleerd voor het diploma Eerste Hulp. Dat betekent voor de besturen van de afdelingen en de instructeurs maar ook de mensen van LOTUS een uitdaging en een extra klus voor de start van het nieuwe verenigingsseizoen.

Niet alleen voor de inhoud van de herhalingslessen maar nog veel meer voor de starterscursus heeft dat gevolgen. Ik veronderstel dat u als actieve bestuurder dit al hebt besproken of op korte termijn gaat bespreken met uw instructeur(s).

Het bestuur is nieuwsgierig naar de ervaringen van de leden – ook nu al voor de start – wat u vindt van de eindtermen en van het reeds verschenen Oranje-Kruisboekje. U kunt uw vragen en opmerkingen richten aan het Hoofd opleidingen. Maar weest u daarbij objectief en redelijk, niet alleen als het gaat om de inhoud maar ook de bewoordingen die u kiest. Niet alleen maar klachten doorgeven maar als er verbeteringen zijn ten opzichte van het verleden willen we dat uiteraard ook weten.

Tot slot. Op of rond 20 augustus verschijnt ons eigen nieuwe boek. Via de Nieuwsbrief bent u daar al op gewezen en ook langs andere weg zal daar nogmaals op worden gewezen. Het bestuur is overtuigd van de kwaliteit van dit boek, geschreven door Pim de Ruiter c.s. Voor de prijs hoeft u de aanschaf niet te laten. Ook hiervoor geldt: laat ons weten wat u ervan vindt. En bewaart u uw exemplaar van Het EHBO Boek; dan kunt de verschillen nagaan en kennis die strikt gekomen niet meer wordt onderwezen toch nalezen. En – oude gewoonten slijten langzaam – mogelijk benutten als dat nodig is.

Bart van Walderveen