Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
Terwischa van scheltinga
Skieppeleane 1
8771KB NIjland
herman_tvs@hotmail.com
tel. 0515-569295/

secretaris:
T.C. Tolsma-Feenstra
Koarnleane 20
8771 LA NIjland
TCTF64@gmail.com
tel. 0515-569542/

penningmeester:
van der Burg-Groenveld
Singel 8
8771 SW NIjland
josephinegroenveld@hotmail.com
tel. 0515-569220/