Afgelopen week woonden mijn collegae en ik een lezing bij van de Nationale Ombudsman, de heer Brenninkmeijer. Hij hield ons een spiegel voor over de wijze waarop conflicten worden beslecht. Maar waarschuwde ook voor een samenleving die steeds sneller kiest voor wet- en regelgeving.

Als alternatief beschreef hij de Ombudsmethode. Daarin draait het om drie pijlers:

  • persoonlijk contact;
  • behoorlijke behandeling en serieus nemen en
  • participatie, mensen betrekken.

 

Al luisterend realiseerde ik me dat dit ook in het vrijwilligerswerk belangrijke pijlers zijn. Vrijwilligers kunnen alleen dan goed en gemotiveerd hun werk doen als zij persoonlijk contact met hun bestuur hebben, door dat bestuur serieus genomen worden en worden betrokken bij het wel en wee van de vereniging.

Als Bestuur hebben wij ons voorgenomen dit cursusjaar meer contact te zoeken met onze leden. Komende week is de eerste van een viertal workshops over onderwerpen die districten en afdelingen regelmatig bij het landelijk bureau aankaarten. Daarnaast zal ik het komend jaar met een (gratis en extern) adviseur de districtsbesturen bezoeken om hun visie over, toekomstverwachting voor en aandachtspunten voor onze vereniging te horen.

Natuurlijk houd ik u maandelijkse op de hoogte van wat mij ter ore komt en bezig houdt. Bent u benieuwd, hebt u een vraag? Mail me, dan kan ik er in een volgend blog wellicht antwoord op geven.