Onderscheidingen Algemeen

De KNV EHBO is een Eerste Hulp organisatie waarvoor vrijwilligers erg belangrijk zijn. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van hulpverleners, het verlenen van hulp bij evenementen en het leren van Eerste Hulp aan jongeren en ouderen. De vereniging kent een onderscheidingssysteem met onderscheidingen en lustrumtekens.

dr. C.B. Tilanus jr. onderscheidingen

De dr. C.B. Tilanus jr. onderscheidingen bestaan sinds februari 1943. De onderscheidingen worden toegekend aan:

  • Personen of instellingen, die zich bijzonder verdienstelijk maakten tegenover de Vereeniging, of die op bijzondere wijze het doel der Vereeniging hebben helpen bevorderen.
  • Personen (niet zijnde medicus, verpleger of verpleegster) die uitgemunt hebben op het gebied der praktijk van de E.H.B.O.
  • Winnaars van wedstrijden in E.H.B.O.

Alles over deze onderscheidingen voor leden lees je op deze pagina. De Tilanus-onderscheidingen voor bestuursleden staan hier beschreven. Ook niet-leden kunnen in uitzonderlijke gevallen onderscheiden worden.

Lustrumdraagspeldjes

Daarnaast zijn er Lustrumdraagspeldjes om het aantal lidmaatschap jaren van een lid van de KNV EHBO te vieren. Het maakt dus niet uit of deze jaren als jeugd-EHBO-er, lid dat alleen bijscholing volgt of als actief vrijwilliger zijn doorgebracht. Het gaat om de lidmaatschapsjaren bij de KNV EHBO.

Een Lustrumdraagspeldje is een pin die je kunt uitreiken aan leden die hiervoor in aanmerking komen op basis van het aantal jaren van hun (jeugd)lidmaatschap. Er zijn tekens voor een lustrum bij een 5-, 10-, 15-, 20-, 25-, 30-, 40-, 50-, 55- en 60-jarig lidmaatschap. De lustrumtekens zijn verkrijgbaar bij de Webwinkel.

Koninklijke onderscheiding

In Nederland wordt ieder jaar een groot aantal Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mensen die zich bovengemiddeld hebben ingezet voor de samenleving. Onder de gedecoreerden zijn ook altijd veel (oud-)EHBO-ers. Meer informatie over de aanvraag van een lintje, kun je vinden op www.lintjes.nl.

Koninklijke erepenning voor je afdeling

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Afdelingen die 50, 75 of 100 jaar bestaan, kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Je moet als afdeling minimaal 50 jaar bestaan en daarna kun je bij elke veelvoud van 25 jaar een aanvraag doen.

Let op ! De doorlooptijd van de behandeling is tussen de 6 en 9 maanden tijd. De aanvraag van de Koninklijke Erepenning loopt via de burgemeester van de statutaire vestigingsplaats. De burgemeester bekijkt of de gewenste gegevens ter ondersteuning van de aanvraag zijn bijgevoegd. De voorwaarden voor de aanvraag kan je terugvinden op deze website.