Onze organisatie

De Koninklijke EHBO wordt, van afdeling tot landelijk bestuur, door vrijwilligers draaiend gehouden.

De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen.
Ook bij u in de buurt is een van onze afdelingen actief.

 De ongeveer 23.000 leden volgen hun scholing en bijscholing bij 450 zelfstandige afdelingen. Leden hebben via de algemene vergadering van hun afdeling direct invloed op het plaatselijke beleid en indirect op de landelijke vereniging. Dat laatste doordat afdelingen meepraten en beslissen via regionale vergaderingen. De algemene vergadering van de landelijke vereniging bestaat uit afvaardigingen vanuit deze regionale vergaderingen.

Om afdelingen te helpen, ondersteunen en samenwerking te stimuleren is Nederland verdeeld in regio’s. Binnen een regio zijn er een of meerdere regio-ondersteuners die samen met het landelijk team van ondersteuners afdelingen met raad en daad bijstaan.

Het landelijk bestuur bestuurt de vereniging en legt verantwoording af aan de landelijke algemene vergadering. Zij wordt ondersteund door het landelijk bureau en andere vrijwilligers.

 

ANBI & SBBI

Afdelingen zijn, via de groepsbeschikking van de landelijke organisatie, erkend als algemeen nut beogende instellingen (ANBI). ANBI’s  zijn vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Daarnaast mogelijk schenkingen aan landelijk of een afdeling af te trekken bij de aangifte inkomstenbelasting.

Vrijwilligers kunnen bij het ontvangen van onkostenvergoedingen en declaraties te maken krijgen met de Belastingdienst. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een vergoeding gezien wordt als loon. In sommige gevallen kun je er voor kiezen om je declaraties niet te laten uitbetalen, maar als gift af te trekken van je inkomen bij de belastingaangifte. Daarvoor bestaan verschillende regels. De belangrijkste regels en beperkingen vind je in  Informatieblad over Kosten als gift aftrekken..

 

Gebruik KNV EHBO logo

Het basiselement van onze huisstijl is ons logo. Het is een herkenbaar teken voor al onze doelgroepen en wordt in Nederland als één van de krachtigste en meest herkenbare EHBO logo’s gezien. De kracht van ons logo staat of valt met een juist gebruik ervan. Daarom zijn er richtlijnen. Het KNV EHBO logo is een merk, dat op basis van het merkenrecht toebehoort aan de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken en alleen door deze vereniging mag worden gebruikt.

Voor het gebruik van ons logo door afdelingen en derden gelden regels die u kunt downloaden: Algemene voorwaarden gebruik logo KNV EHBO

Wilt u ons logo gebruiken in bijvoorbeeld een presentatie die u namens (een afdeling van) de KNV EHBO gaat geven, dan kunt u het (als jpg) hieronder downloaden. Voor afdelingen zijn meer huisstijl documenten te vinden in de ledenadministratie.

 

logo KNV