Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
T. Venema
Doemakkers 20
7861 BG Oosterhesselen
venemat@planet.nl
tel. 0524-581867/06-15687702

secretaris:
J. Otten
Rister 11
7861 CA Oosterhesselen
otten152@home.nl
tel. 0524-58 16 05/06 21 98 42 52

penningmeester:
A.J. Otten
Gasthuisstraat 26
7741HS Coevorden
jacolien26@home.nl
tel. 0524-855410/06-46513795