Zeer recent bezocht ik een kleine afdeling vallend onder het district Utrecht. Een kleine afdeling (iets meer dan twintig leden) die ik al eerder heb bezocht ter gelegenheid van het uitreiken van een toegekende grote zilveren Tilanus-onderscheiding.
Terwijl ik zat te wachten op de afloop van herhalingsles waaraan de decoranda deelnam, luisterde ik op afstand met een oor naar de vergadering van het bestuur van de afdeling. Volop plannen om ondanks de bescheiden grootte van de afdeling een AED aan te schaffen. Ook werd verteld dat van de zeven cursisten ten minste vijf hadden gezegd na het behalen van het diploma zouden toetreden als lid van de afdeling. Huis aan huis was gefolderd om cursisten te werven, waarbij ook de te onderscheiden bestuurslid zich had ingezet, met dit als resultaat.

Het zijn contacten zoals deze die mij stimuleren mij in te zetten voor “onze club” en doen beseffen hoeveel betrokkenheid er is op plaatselijk niveau bij de EHBO en onze vereniging in het bijzonder.

Als we ieder voor zich en met zijn allen die inzet en betrokkenheid ook in het jaar 2015 en volgende weten op te brengen en vast te houden heb ik alle vertrouwen in het functioneren van onze landelijk actieve vereniging en de afdelingen waaruit ze is opgebouwd.

Ik wens u allen een gezond en voorspoedig 2015.

uw voorzitter,

Bart van Walderveen