In de maanden maart en april ronden veel afdelingen hun (tweede) ronde van de opleiding af voor het diploma Eerste Hulp. De docent en de Lotus hebben zich ingezet om de cursisten zowel het theoretische gedeelte maar ook de praktische vaardigheden bij te brengen. Dan komt het moment van het examen en naar ik verwacht zullen velen van de cursisten dat met goed gevolg afronden. Naast de felicitaties komt dan de vraag op of deze cursisten willen toetreden als lid van de afdeling.

Factoren die daarbij een rol spelen zijn de sfeer die ze hebben geproefd binnen de afdeling, het overtuigd zijn dan wel overtuigd worden van het nut van het lidmaatschap en volgen van herhalings- en verdiepingslessen. Een uitdaging voor de docent en de Lotus maar ook voor het bestuur. Een belangrijke taak die u als bestuurder niet kunt laten liggen. Immers deze cursisten, althans een deel daarvan, zijn de toekomstige leden van de afdeling maar ook van de landelijke vereniging. Kunt u ze vertellen waarom ze lid moeten worden en de lessen blijven volgen? Kijkt u dan eens op de website om inspiratie op te doen. Leest u de Nieuwsbrieven nog eens na die u een keer per maand ontvangt. Dat kan een steun in de rug zijn.

Succes!

Bart van Walderveen

voorzitter