Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
Schilstra
De Grinfisker 11
8567 LN Oudemirdum
fam.schilstra@ziggo.nl
tel. 571817/06-26747587

secretaris:
Pruiksma
Lege Leane 22
8567 LJ Oudemirdum
idzardpruiksma@gmail.com
tel. /06-43698540

penningmeester:
de Vries-van der Goot
Lyklamawei 15
8566 JH Nijemirdum
joop.annoesjka@ziggo.nl
tel. 571956/06-29576297