1_thumb
2_thumb
3_thumb
4_thumb
5_thumb
6_thumb

Over EHBO - Landelijk Bureau

Het landelijk bureau is gevestigd in Zeist. Het is belast met de uitvoering van een groot aantal taken die er voor moeten zorgen dat alle geledingen van de KNV EHBO de doelstellingen kunnen realiseren, zonder daarbij zelf daadwerkelijk hulp te verlenen. Dit betreft onder andere:

  • het faciliteren van de afdelingen die zorg dragen voor het opleiden en trainen van EHBO-ers;
  • de werkzaamheden verrichten, die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de vereniging en de afdelingen;
  • het bevorderen en organiseren van opleiding tot het geven van onderricht in het algemeen dat vereist wordt voor een goede eerste hulpverlening;
  • het ontwikkelen en laten vervaardigen van materiaal over de opleidingen ten behoeve van de afdelingen;
  • het voorzien van de afdelingen van leermiddelen voor de uitvoering van de opleidingen;
  • het zo breed mogelijk onder de aandacht brengen van de EHBO in Nederland.

Het Landelijke Bureau is elke telefonisch bereikbaar op

ma, di, do en vr van 09.00 tot 12.00 uur en

wo van 15.00 tot 18.00 uur.

Of via info@koninklijke-ehbo.nl.

 

Verzekeringen

Op het gebied van verzekeringen staat de KNV EHBO haar leden optimaal bij. Daarom werkt de KNV EHBO samen met Aon Verzekeringen, een onafhankelijk verzekeringstussenpersoon. Door de inkoopkracht en deskundigheid van Aon kunnen aangesloten leden van de KNV EHBO profiteren van lage premies en uitstekende dekking.

Samen met de KNV EHBO heeft Aon een pakket aan verzekeringen samengesteld. De verzekeringen zijn los af te sluiten, de keuze is aan u.

Ga voor alle informatie over de KNV EHBO Verzekeringen naar: http://www.knv-ehboverzekering.nl/