1_thumb
2_thumb
3_thumb
4_thumb
5_thumb
6_thumb

Over EHBO - Verenigingsraad

De verenigingsraad bestaat uit afgevaardigden van de districten. Er zijn 10 districten, dus 10 verenigingsraadsleden. De raad wordt na elke bestuursvergadering van het bestuur van de KNV EHBO geïnformeerd over de zaken van onze vereniging. Op deze manier worden zaken vanuit het landelijk bestuur die voor de vereniging en haar leden van belang zijn gedeeld. Die kunnen door de VR- vertegenwoordiger worden uitgelegd op een district bijeenkomst. 

Zowel de verenigingsraad als het bestuur kunnen besluiten een gezamenlijke vergadering te houden. Zo kunnen er zaken besproken worden, die vanuit onze leden en verenigingen komen. Tevens worden dan de actuele zaken op de agenda gezet. Het verenigingsraad is onbezoldigd en ontvangt alleen op basis van declaraties (reis)kostenvergoeding.

De verenigingsraad vraagt aan alle leden en bestuursleden van de EHBO-verenigingen die aangesloten zijn bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO om de afvaardiging naar de verenigingsraad op districtsvergaderingen te informeren en zaken mee te geven die voor leden en als club van belang zijn om landelijk te bespreken. 

Hopelijk tot ziens op de vergadering van het district waar de afgevaardigde van de verenigingsraad je graag te woord zal staan. 

Met vriendelijke groet,

De Verenigingsraad

 

Lid namens district

Naam e-mail
Groningen


Friesland Dhr. J. v.d. Bij
Drenthe
Dhr. E. Brink

Overijssel


 mw. H. Bosman-Keizer
Gelderland

 Utrecht
mw. M. van den Hurk  
Noord-Holland
Mw. G.Venix-De Graaf
vrlid@ehbo-noordholland.nl
Zuid Holland

Mw. T. Barendregt


Noord-Brabant/ Limburg 
Zeeland

 

 

 

Dhr. M. Ton