1_thumb
2_thumb
3_thumb
4_thumb
5_thumb
6_thumb

Over EHBO - De koninklijke

De Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken, werd in 1893 opgericht als Nederlandse Vereniging EHBO door dr. C.B. Tilanus jr. In 1953 kreeg de vereniging het predicaat "Koninklijk".

De KNV heeft zich in de bijna honderdvijfentwintig jaar van haar bestaan, ontwikkeld tot de grootste vereniging op het gebied van eerste hulp. De vereniging telt ongeveer 500 grote en kleinere afdelingen, met in het totaal circa 30.000 leden. Alle leden zijn op een of andere wijze actief op het gebied van het verlenen van eerste hulp bij ongelukken en de meeste zijn in het bezit van het officiële diploma Eerste Hulp.

De "Eerste Hulp Bij Ongelukken bevorderen", in de ruimste zin van het woord, geldt als belangrijkste doel van de KNV EHBO, daarnaast heeft de vereniging ook nog een aantal specifieke doelstellingen:

  1. het in zo breed mogelijke kring onder de aandacht brengen van de noodzaak van een goede eerste hulpverlening;
  2. het bevorderen van het geven van voorlichting over eerste hulpverlening;
  3. het bevorderen en organiseren van opleiding tot het geven van onderricht in het algemeen dat vereist wordt voor een goede eerste   hulpverlening;    
  4. het verspreiden van informatie en het aanschaffen en verspreiden van materiaal ten behoeve van de voorlichting, de opleidingen en het daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
  5. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
  6. het samenwerken met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke lichamen die zich in gelijke of verwante richting begeven;
  7. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.

 

 

Het werkterrein van de moderne eerste hulpverlener is breder dan het verlenen van hulp bij ongelukken. Mensen kunnen ook hulp nodig hebben in andere situaties, omdat ze onwel worden, een hartstilstand krijgen. Deskundige en geoefende hulpverleners zijn letterlijk van levensbelang. Zij kunnen handelen omdat ze weten wat ze (moeten) doen. Ze zijn gediplomeerd. Dit kan in iedere denkbare situatie zijn, maar vooral daar waar grote groepen mensen bij elkaar komen zijn de EHBO-ers actief. Daarbij moet worden gedacht aan wedstrijden, manifestaties, feesten.

Afdelingen oefenen regelmatig. Kennis en vaardigheid moeten onderhouden worden. Een eerste hulpverlener moet voldoen aan eisen die door de Minister zijn vastgesteld. Het diploma heeft een uiterste houdbaarheidsdatum tot twee jaar na afgifte. Dan moet het verlengd worden; vaardigheid moet telkens opnieuw blijken.

Door het hele land worden door de KNV EHBO cursussen voor het Diploma Eerste Hulp aangeboden. Dus ook bij u in de buurt. Met het diploma EHBO op zak, bent u een gediplomeerde eerste hulpverlener. Dat dit een serieus vak is, blijkt uit het feit dat iedere EHBO-er zijn of haar Diploma Eerste Hulp iedere twee jaar moet laten verlengen. In die periode wordt gekeken of de EHBO-er competent is.

Ook voor bijscholingen kunt u bij de plaatselijke afdelingen van de KNV terecht.