Partners en samenwerking

De KNV EHBO is een open, maatschappelijk betrokken hulp- en (bij)scholingsorganisatie, die haar leden met het leren en toepassen van EHBO een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. Wie zelf kennis heeft over en vaardig is in het verlenen van Eerste Hulp kan verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, en voor een ander en de wereld om zich heen.

De KNV EHBO voegt waarde toe aan de samenleving door haar leden uit te dagen zich te ontwikkelen binnen de Eerste Hulp en daarbij met elkaar plezier te beleven. Om naast de ontwikkeling van haar leden bij te dragen aan een betere wereld, besteedt de vereniging aandacht aan belangrijke thema’s als duurzaamheid, diversiteit en respect voor de eigen leefomgeving. Dit doen we samen met maatschappelijke partners, leveranciers, bedrijven en overheden. Op deze pagina een introductie van onze partners en samenwerking.

Interesse om ook aan te sluiten? Neem contact op met het bestuurslid Externe Betrekkingen

Ook donateurs van het KNV EHBO Fonds dragen bij aan hoe we van betekenis zijn. Meer daarover leest u hier.

 

Netwerken en samenwerking

De KNV EHBO maakt deel uit van verschillende netwerken en is actief lid van een aantal organisaties. Samen met deze organisaties draagt EHBO er zorg voor dat er aandacht gevraagd wordt voor onderwerpen die voor de vereniging en haar leden van belang zijn. Met de volgende organisaties en netwerken is de KNV EHBO in verbinding.

 

Voorkeursleveranciers & leveranciers

Tot slot heeft De KNV EHBO met de volgende voorkeursleveranciers en/of leveranciers afspraken op maat voor haar afdelingen. Zij maken faciliteiten en service op maat mede mogelijk voor EHBO(afdelingen) door heel Nederland.

AON inzake verzekeringen

Arvem, voor kleding en materialen

Eerste Hulp Bij Drank & Drugs

Hulpverlenersmagazine

Medicall life support