Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
C.J. van der Spek
De Santbrincke 46
7931 TV Fluitenberg
carlavanderspek@ziggo.nl
tel. (0528) 23 05 76/

secretaris:
Mevrouw K. Klasen
k.klasen@home.nl

penningmeester:
G.E. – Werkman
Schoklandstraat 42
7906 BT Hoogeveen
g.e.werkman@rvec.nl
tel. (0528) 27 99 74/-