Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

voorzitter:
Y Meijer
ymmeijer@hotmail.com
tel. /

secretaris:
H.J. de Vries-Straat
Mernaweg 98
9964 AV Wehe Den Hoorn
tel. 0595 571178/

penningmeester:
K. de Vries
Marenhof 7
9967 PW Eenrum
tel. 0595 49123/