voorzitter:
Y Meijer

ymmeijer@hotmail.com
tel. /

secretaris:
H.J. de Vries-Straat
Mernaweg 98
9964 AV Wehe Den Hoorn

tel. 0595 571178/

penningmeester:
K. de Vries
Marenhof 7
9967 PW Eenrum

tel. 0595 49123/