Opeens ging het nieuws afgelopen week over reanimatie. Weliswaar niet over situaties waar u of ik snel in terecht zullen komen, reanimeren van kwetsbare ouderen in verpleeg- en ziekenhuizen, maar toch. Als EHBO-er is de kans veel groter dat we iemand in de bloei van zijn/haar leven treffen op een sport of ander evenement. Maar ook op straat kan iemand opeens een hartstilstand krijgen. Neem de situatie die ik beschreef ik mijn blog van 2 januari 2011  of de situaties die de mensen die op donderdagavond 8 september jl. door de afdeling Bunnik-Odijk werden geprezen beschreven. Een avond waar ik met twee leden van het districtbestuur Utrecht naar toe ben gereisd.

Het ging om drie gevallen van hartstilstand waarvan twee met een goede afloop. Beide getroffen slachtoffers waren aanwezig en verkeerden in (zover zichtbaar) goede gezondheid. Bij het hulpverlenen aan de oudste van hen, een man van 70, was met goed resultaat een AED ingezet. Dat de derde reanimatie geen succes had heeft grote indruk gemaakt op de hulpverlener. Burgemeester Ostendorp sprak dat: “Mensen die op durven staan op het moment dat iemand in nood is, dat zijn de mensen die de samenleving maken.”, woorden waar ik mij bij aan kan sluiten.

 

Bijzonder moment was het uitreiken van de Gouden Pleister aan de hulpverlener die door het tienjarige dochter van het slachtoffer om hulp was gevraagd. Deze BHV-er, even oud als het slachtoffer, had voor het eerst weer een ontmoeting met de man wiens leven hij gered had. En met zijn dochter. Als dank en stimulans zijn vanuit de KNV kort na het de betreffende avond aan de  kinderen van de hulpverlener en de hulpontvangende partij exemplaren van het EHBO Jeugd Boek verstuurd met een begeleidend briefje. In de hoop dat de volgende generatie in de voetsporen van hun ouders zal treden.

Dat EHBO Jeugd Boek wordt ook gebruikt bij EHBO voor de jeugd van groep 8 van de basisschool. Deze lessen leren kinderen hoe te handelen als mensen in hun omgeving wat overkomt en omvatten, in navolging van ervaringen in Scandinavië, tegenwoordig ook het geven van reanimatie. Het bedienen van een AED wordt uitdrukkelijk niet geleerd, dat past nog niet bij de  leeftijd van deze kinderen.

En zo werd de cirkel van september rond, een maand die startte met collega’s die gaan leren reanimeren, halverwege ging over uitgevoerde reanimaties en sloot met een (landelijke) discussie over reanimatie.