In de afgelopen maanden zijn Marieke van der Valk, communicatieadviseur (gratis!) werkzaam voor de KNV, en ik een rondje Nederland gestart. Daar moet u niet denken aan een sportieve prestatie vergelijkbaar met een Tour de France maar wij zijn op bezoek geweest bij de districtsbesturen. We zijn met een luisterend oor en vragen stellend aangeschoven in bestuursvergaderingen. Langs die weg krijg je als voorzitter zicht hoe het in een district draait.

De ontvangst is altijd hartelijk en eerlijk gezegd had ik binnen de KNV ook niet anders verwacht. EHBO’ers zijn mensen die op een positieve manier gericht zijn op andere mensen.

Wat komt er in de gesprekken aan de orde? Open vragen over zoals wat gaat goed, wat kan beter en wat staat er gepland.

Belangrijk is om te horen wat er in het districtbestuur speelt. Wat houdt hen bezig.

Een aantal punten komt met regelmaat naar voren. Andere zijn weer districtgebonden. Zaken die door het hele land de besturen bezig houden zijn onder meer de contacten van het districtbestuur met de afdelingen, zorgen die de afdelingen hebben en de mogelijkheid om districtsbestuur daar wat aan te doen.

Inmiddels zijn acht van de tien districten bezocht. De laatste twee hoop ik samen met Marieke nog voor de AV te hebben bezocht.

Uiteraard gaan we als bestuur met de uitkomsten aan de slag om de districten en de afdelingen te ondersteunen in hun werk. De uitkomsten worden eerst in het bestuur en daarna met de Verenigingsraad besproken.

Kortom, wordt vervolgd

 

Bart van Walderveen