Een van de vaste aandachtspunten voor elk bestuur van een vereniging vormt het streven dat jouw vereniging op een positieve manier in de publiciteit komt. Dat geldt te meer als een jubileum aanstaande is en daarvoor extra aandacht gewenst is.

Het is daarom absoluut een geschenk geweest dat wij via RTL 4 Life Style Experience in de gelegenheid zijn gesteld – weliswaar tegen betaling – op de televisie te verschijnen. Dat alles moest op zeer korte termijn worden geregeld en dat is gelukt. Met dank aan een aantal leden vanuit onze vereniging die aanwezig waren bij de opname. Eind september wordt dat uitgezonden en op de week erop herhaald.

Bijkomend voordeel is dat na de openbare uitzendingen de beeldfragmenten door ons mogen worden gebruikt. Met ons bedoeld ik niet alleen de landelijke vereniging maar ook alle districten en in het bijzonder de afdelingen. Die kunnen dat benutten in het kader van hun wervingscampagne voor de opleiding voor het diploma Eerste Hulp. Maar ook om bij het college van B&W van de gemeente waar de afdeling is gevestigd aandacht te vragen voor hun bestaan en het nut dat de afdeling heeft voor de plaatselijke gemeenschap. Denk aan alle evenementen waarop de afdeling (goed gekleed met behulp van onze kledinglijn voor extra zichtbaarheid) zich belangeloos inzet.

Via de maandelijkse nieuwsbrief krijgt u nadere informatie.

Bart van Walderveen

voorzitter