Onze organisatie

De Koninklijke EHBO wordt, van afdeling tot landelijk Bestuur, door vrijwilligers draaiend gehouden.

Organogram KNV

Ook bij u in de buurt is een van onze afdelingen actief.

Afdelingen zijn verenigd in een van de tien districten. Die Districten zorgen voor ondersteuning en faciliteren samenwerking.

De Algemene Vergadering, jaarlijks gehouden in mei, bestaat uit afvaardigingen van deze districten en is het hoogste orgaan binnen de vereniging.

De Verenigingsraad is het adviescollege voor het bestuur. Zij heeft een directe band met de districten en adviseert gevraagd en ongevraagd het landelijk bestuur. Daarnaast zijn de leden van de verenigingsraad soms vertegenwoordiger van het bestuur, zoals bij het uitreiken van onderscheidingen.

Het Landelijk Bestuur bestuurt de vereniging en legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering. Zij wordt ondersteund door het Landelijk Bureau.

Gebruik KNV EHBO logo

Het basiselement van onze huisstijl is ons logo. Het is een herkenbaar teken voor al onze doelgroepen en wordt in Nederland als één van de krachtigste en meest herkenbare EHBO logo’s gezien. De kracht van ons logo staat of valt met een juist gebruik ervan. Daarom zijn er richtlijnen. Het KNV EHBO logo is een merk, dat op basis van het merkenrecht toebehoort aan de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken en alleen door deze vereniging mag worden gebruikt.

Voor het gebruik van ons logo door afdelingen en derden gelden regels die u kunt downloaden: Algemene voorwaarden gebruik logo KNV EHBO

Wilt u ons logo gebruiken in bijvoorbeeld een presentatie die u namens (een afdeling van) de KNV EHBO gaat geven, dan kunt u het (als jpg) hieronder downloaden. Voor afdelingen en districten zijn meer huisstijl documenten te vinden op Mijn KNV EHBO, het besloten deel van deze site.

 

logo KNV